Novinka
Kód: 137

Ludwig van Beethoven

790 Kč 900 Kč Sleva 12 %
Skladem (>30 ks)

Německý skladatel a pianista. Jeden z nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů.

Kategorie: Malé talíře

„Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.“ —  Ludwig Van Beethoven

 

Narodil se v Bonnu v Německu roku 1770. Výrazné hudební nadání se u něho projevovalo od útlého dětství, ve svých 13 letech dokonce publikoval první dílo. Roku 1792 odešel do Vídně, kde studoval u skladatele Haydna. Jako klavírní virtuos i jako hudební skladatel brzy získal ohromné úspěchy. Přibližně od 25ti let svá díla prodával nakladatelům a jeho hudební tvorba byla velmi žádaná.

Výjimečně hudebně nadaný Beethoven již krátce před dovršením třicátého roku začal ztrácet to, co je pro plodného skladatele a významného hudebníka naprosto zásadní – sluch. První reakce mladého a hudebně plodného skladatele byl naprostý propad do zoufalství a údajně uvažoval i o sebevraždě. Postupně však nad svým postižením začal vítězit a i když mu osud nachystal tvrdou životní zkoušku, i přes ztrátu sluchu se nevzdal své práce a komponoval další skladby. Beethoven projevil tehdy obrovskou životní sílu, jíž se vzepřel svému osudu. Jeho díla byla i po ztrátě sluchu stále stejně kvalitní, ba dokonce prý ještě lepší nežli jeho původní tvorba. Z veřejného života se však stále více stahoval a svá díla vytvářel v naprostém soukromí, téměř izolován od ostatního světa. Stále však opakoval, že nové skladby budou jeho odkazem pro pozdější generace.

I přes boj s nepřízní osudu po zdravotní stránce Beethoven neustoupil od své lásky, jíž byla hudba. Tu životní lásku v podobě partnerky a manželky však nenašel. Měl několik známostí s mladými dámami, ale všechny záhy skončily. Beethoven se nakonec ani neoženil.

Beethovenova tvorba obsahuje 9 symfonií, 32 klavírní sonáty, 5 klavírních koncertů, 10 sonát pro klavír a housle, dále sem patří bezpočet smyčcových kvartetů, vokální i divadelní hudba a mnoho dalších drobných hudebních počinů. V jeho tvorbě je dán důraz na hloubku citu a prožitku. Beethoven také rozšířil velikost orchestru a prodloužil a rozšířil symfonie. Zvláštní důraz kladl na klavír, na jehož možnosti poukázal a povýšil jej na nejpřednější hudební nástroj.
Velký skladatel období romantismu zemřel ve Vídni v roce 1827, ve věku pouhých padesáti sedmi let. Jeho odkaz v podobě nádherných hudebních děl je však nesmrtelný.

Beethoven je považován za génie, který buď přímo nebo zprostředkovaně ovlivnil celou Evropu. Protože hudebně i myšlenkově dalece předstihl svou dobu, zůstal dlouho nepochopen a někdy i neuznáván. Až pozdější generace dokázaly jeho velikost plně ocenit.